Privacybeleid

Homeospirit, praktijk voor homeopathie en coaching, gevestigd aan Rondestraat 23, 5352 LJ te Deursen-Dennenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.homeospirit.nl
info@homeospirit.nl
Rondestraat 23
5352 LJ Deursen-Dennenburg
Telefoon: +31 6 1549 9116
Therapeut en eigenaar Hetty Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Homeospirit. Zij is te bereiken via info@homeospirit.nl

Persoons gegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Homeospirit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een medisch dossier aanmaak, zoals wettelijke verplicht gesteld door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens zoals die uit de anamnese en behandelingsresultaten naar voren komen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Beroep en werkomgeving
– Je ziektegeschiedenis
– Familiair voorkomende ziektes
– Eventueel gebruik van medicijnen die behandeling kunnen beïnvloeden en door welke medische discipline ze zijn voorgeschreven.

Bij minderjarige cliënten daarnaast:
– Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres van één of beide ouders
– Indien van belang gegevens school en naam van leerkracht van je kind.

Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor je behandeling. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Homeospirit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je medisch dossier 15 jaar, zoals artikel 10 uit de “Wet bescherming persoonsgegevens” verordent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Homeospirit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij, Hetty Janssen, een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik op papier aan je over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@homeospirit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, neem ik persoonlijk contact met je op voor het maken van een afspraak. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek.

Homeospirit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met je gegevens,
– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
– Mijn website heb beveiligd met een SSL-certificaat (https).

Delen met derden
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens van minderjarigen buiten de behandeling om
Mijn website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homeospirit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Homeospirit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, wordt er soms gebruik gemaakt van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hoef ik geen toestemming te vragen.

Analytische cookies
Ik maak gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), etc. Op basis daarvan kan ik mijn website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan mijn site te analyseren.
Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen.

Aanpassen privacy statement
Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Homeospirit, 26 juli 2021