Homeopathie

Homeopathie is een natuurgeneeskundige methode. Het werkt met de kracht van de natuur. Homeopathische middelen zijn gemaakt van datgene wat de natuur te bieden heeft. Het bevat geen moleculen meer, maar wel de krachtige energetische blauwdruk er van. Het basisprincipe van de homeopathie is: het gelijke geneest het gelijke. Dat houdt in dat een middel bepaalde symptomen uitlokt na inname, maar als jij juist hinder ervaart van deze symptomen, dan zet het middel je lichaam aan om deze klachten te genezen. Het is dus geen symptoombestrijding en onderdrukking, het geneest echt van binnen uit. Het zet je zelf genezend vermogen aan tot genezing.

Als homeopaat kun je kiezen uit zo’n drieduizend middelen. Ik maak daarnaast ook nog gebruik van kosmische middelen. Slechts één daarvan dekt het geheel aan klachten, zoals ze zich op dat moment laten zien. Het is dus een zoektocht naar het juiste, best passende middel.

Je kunt dat op verschillende manieren en vanuit verschillende methodes doen. Ik vertrek vanuit de essentie. Die klachten waarmee jij komt, waarom kunnen die tot uiting komen? Wat laten ze zien en waarop zijn ze gebaseerd? Ik probeer de essentie duidelijk te krijgen uit jouw verhaal, maar ook uit datgene wat ik vooraf en tijdens ons gesprek gewaarword en ervaar. Mogelijk aangevuld met datgene wat ik zie en hoor vanuit andere bronnen. Ik koppel het terug aan jou en vraag je wat je daarvan herkent en wat het met je doet. Op die manier bouwen we samen een beeld op. Alle klachten moeten dan vanuit dat beeld te verklaren zijn. Als dat zo is hebben we de essentie duidelijk en weet ik welk middel precies die essentie in zich draagt en bij jou tot genezing kan leiden.

Je kunt bij mij met alle soorten klachten terecht en ik behandel zowel kinderen als volwassen. Soms is een klacht vrij eenduidig en kan het met één middel en één dosis al genezen zijn. Wanneer klachten al lange tijd bestaan en veelvuldig in de familie voorkomen bijvoorbeeld, dan zijn veelal meerdere sessies en meerdere middelen nodig. Gemiddeld komen mensen tussen de drie à zes keer bij mij. Met tussenpozen van twee à zes weken.

Hoewel er gevallen van genezing bekend zijn, kan bij ernstige, degeneratieve ziektes slechts verlichting verwacht worden.